31.03- 2.04.2023

馃挜Lista wiosennych sprawunk贸w jest, jak co roku, d艂uga.

Co powiecie wi臋c na to, aby otrzyma膰 od nas dodatkowe 50 z艂. na zakupy w Factoria Park?

Nam karty prezentowe zawsze pasuj膮馃尀

Jak je zdoby膰? Prosto:

馃煛Przychodzicie do Factoria Park w wybranym dniu akcji 31.03-2.04.2023 i robicie zakupy w minimum 3 sklepach za minimum 20 z艂 na jednym paragonie na 艂膮czn膮 kwot臋 min. 300 z艂

馃煚Zachowujecie paragony i przynosicie je do Punktu Odbioru Kart w pasa偶u handlowym

馃煝Odbieracie w prezencie kart臋 o warto艣ci 50 z艂 do wykorzystania przy nast臋pnych zakupach w sklepach Factoria Park

Uwaga: Liczba kart ograniczona!

Odbi贸r kart: 31.03-2.04.2023 w godz. 12:00-20:00

B膮d藕cie z nami, a 偶adne wiosenne okazje Was nie omin膮!馃ぉ

Szczeg贸艂y w regulaminie:

 

Regulamin akcji sprzeda偶owej 鈥濩iep艂o, cieplej i zakupy w Factoria Park鈥

31 marca – 2 kwietnia 2023 r.

Niniejszy regulamin (zwany dalej 鈥Regulaminem鈥) okre艣la zasady uczestnictwa w聽akcji sprzeda偶owej聽鈥濩iep艂o, cieplej i zakupy w Factoria Park鈥澛(zwanej dalej 鈥Akcj膮鈥).

1. ORGANIZATOR AKCJI

1. Organizatorem Akcji (zwanym dalej 鈥Organizatorem鈥) jest Encore + Futura Sp. z o.o., z siedzib膮 w Warszawie 00-839, ul. Towarowa 28; NIP: 5272729485, REGON: 360775328, KRS: 0000542619.

2. Akcja b臋dzie prowadzona na terenie Centrum Handlowego FACTORIA PARK przy ul.聽Granicznej 2a we聽Wroc艂awiu (dalej 鈥FACTORIA PARK鈥).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W聽AKCJI

1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej 鈥Uczestnikiem Akcji鈥 lub 鈥Uczestnikiem鈥) mo偶e zosta膰 pe艂noletnia osoba fizyczna, kt贸ra聽w czasie trwania Akcji dokona zakup贸w w聽dowolnych 3 (s艂ownie: trzech) lub wi臋cej sklepach, punktach us艂ugowych lub stoiskach znajduj膮cych si臋 na聽terenie FACTORIA PARK, na聽艂膮czn膮 kwot臋 minimum 300 z艂 (s艂ownie: trzysta z艂otych), przy czym kwota zakup贸w w ka偶dym ze sklep贸w musi wynosi膰 minimum 20 z艂 oraz r贸偶ne paragony nie聽mog膮 pochodzi膰 z聽tych samych sklep贸w.

2. Lista sklep贸w znajduj膮cych si臋 na terenie FACTORIA PARK stanowi za艂膮cznik do Regulaminu.

3. Podstaw膮 do otrzymania karty na zakupy w FACTORIA PARK jest okazanie paragon贸w oraz聽 dokonanych zakup贸w, za wyj膮tkiem zakup贸w dokonanych w Stacji Paliw Carrefour.

4. Odbi贸r karty mo偶liwy jest jedynie w dniu, w kt贸rym zosta艂y wykonane zakupy (co weryfikowane jest na podstawie daty okazanych paragon贸w).

5. Akcja prowadzona jest w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2023 r. w godzinach 12:00 鈥 20:00.

6. W Akcji nie mog膮 bra膰 udzia艂u pracownicy sklep贸w lub stoisk FACTORIA PARK oraz pracownicy Organizatora, a tak偶e pracownicy firm 艣wiadcz膮cych us艂ugi dla FACTORIA PARK.

7. Z Akcji wy艂膮czone s膮 zakupy benzyny, oleju nap臋dowego, gazu LPG, lek贸w, alkoholu, papieros贸w, tytoniu, elektronicznych papieros贸w, zakupy kart podarunkowych oraz transakcje w bankomatach i kantorze.

8. Udzia艂 w Akcji jest dobrowolny.

3. NAGRODY W聽AKCJI

1. Nagrodami w Akcji s膮 karty przedp艂acone o warto艣ci 50 z艂otych na zakupy w wybranych sklepach zlokalizowanych na terenie 聽FACTORIA PARK (zwane dalej 鈥Nagrodami鈥).

2. Pula nagr贸d w Akcji wynosi: 102 karty pierwszego dnia Akcji, 126 kart drugiego dnia Akcji, 122 karty trzeciego dnia Akcji. Nagrody, kt贸re nie zostan膮 wydane danego dnia przechodz膮 do puli dnia nast臋pnego.

3. 艁膮czna liczna Nagr贸d w Akcji: 350.

4. Uczestnikowi Akcji w ci膮gu jej trwania przys艂uguje maksymalnie 1 (s艂ownie: jedna) Nagroda.

5. W przypadku dokonania zakup贸w na kwot臋 b臋d膮c膮 wielokrotno艣ci膮 kwoty 300 z艂 Uczestnikowi nie przys艂uguje wi臋ksza liczba Nagr贸d.

6. Nagrod臋 mo偶na zrealizowa膰 zgodnie z dat膮 wa偶no艣ci karty, wyt艂oczon膮 bezpo艣rednio na karcie, we wskazanym na karcie sklepie zlokalizowanym na terenie FACTORIA PARK. Nagrody nie mo偶na zrealizowa膰 w innym sklepie, ni偶 wskazuje na to tre艣膰 karty.

7. Uczestnik nie ma mo偶liwo艣ci wyboru sklepu, w kt贸rym karta b臋dzie mog艂a by膰 zrealizowana.

 

4. ZASADY PRZYZNAWANIA I聽WYDAWANIA NAGR脫D

1. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik Akcji musi spe艂ni膰 艂膮cznie poni偶sze warunki:

a. dokona膰 w聽JEDNYM Z聽DNI AKCJI zakupu w聽3 (s艂ownie: trzech) lub wi臋cej r贸偶nych sklepach, punktach us艂ugowych lub stoiskach znajduj膮cych si臋 na聽terenie FACTORIA PARK, na 艂膮czn膮 kwot臋 minimum 300 z艂 (s艂ownie: trzysta z艂otych), przy czym kwota zakup贸w w ka偶dym ze sklep贸w musi wynosi膰 minimum 20 z艂 oraz r贸偶ne paragony nie mog膮 pochodzi膰 z tych samych sklep贸w;

b. w dniu dokonania zakupu zg艂osi膰 si臋 do聽Punktu Odbioru Nagr贸d w聽pasa偶u FACTORIA PARK w聽godzinach trwania Akcji przed聽wyczerpaniem puli Nagr贸d;

c. okaza膰 hostessie w Punkcie Odbioru Nagr贸d paragony oraz zakupy odpowiadaj膮ce tym paragonom zakupione tego dnia w FACTORIA PARK;

d. wype艂ni膰 formularz odbioru nagrody podaj膮c swoje dane osobowe w tym adres email lub numer telefonu kom贸rkowego;

e. zgodzi膰 si臋 na oznaczenie paragonu piecz膮tk膮 uniemo偶liwiaj膮c膮 ponowne wykorzystanie paragonu w Akcji;

f. na pro艣b臋 hostessy okaza膰 zakupione towary;

g. zrzec si臋 prawa do zwrotu towaru zakupionego w ramach promocji;

2. Organizator nie聽przewiduje mo偶liwo艣ci wymiany Nagrody na聽inn膮 (w聽tym wymiany na聽kart臋 przedp艂acon膮 do聽innego sklepu ni偶 ta, kt贸ra聽zosta艂a przyznana Uczestnikowi Akcji), b膮d藕 na聽jej r贸wnowarto艣膰 pieni臋偶n膮.

3. Paragon fiskalny lub faktura jest jedynym dokumentem po艣wiadczaj膮cym dokonanie zakup贸w w聽FACTORIA PARK, kt贸ry聽upowa偶nia do聽otrzymania Nagrody.

5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotycz膮ce Akcji nale偶y sk艂ada膰 listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: MVGM, Spaces 2p. ul. Sucha 3 50-086 Wroc艂aw z dopiskiem 鈥濺eklamacja鈥 najp贸藕niej w terminie do 14 kwietnia 2023r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje nades艂ane po tym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

2. Organizator rozpatrzy reklamacj臋 w ci膮gu 14 dni od jej otrzymania, a Uczestnik sk艂adaj膮cy reklamacj臋 zostanie poinformowany o wyniku jej rozpatrzenia listem poleconym.

3. Odrzucenie lub nierozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia swoich roszcze艅 przed s膮dem.

6. POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Regulamin Akcji jest do wgl膮du dla Klient贸w w Punkcie Odbioru Nagr贸d FACTORIA PARK, w dniach i godzinach prowadzenia Akcji oraz na stronie internetowej www.factoria-park.pl. Orygina艂 Regulaminu znajduje si臋 w siedzibie Organizatora, tj. Encore + Futura, Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

2. Adresy mailowe uzyskane od Uczestnik贸w Akcji b臋d膮 gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora do cel贸w marketingowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Uczestnik przez przyst膮pienie do Akcji wyra偶a zgod臋 na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych (imi臋 i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w zakresie niezb臋dnym dla przeprowadzenia akcji i wydania nagrody, zgodnie z ustaw膮 z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niekt贸rych ustaw w zwi膮zku z zapewnieniem stosowania rozporz膮dzenia 2016/679 (RODO). Uczestnik ponadto wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowej zwi膮zanej z ofert膮 i promocjami sklep贸w i stoisk tymczasowych zlokalizowanych w FACTORIA PARK, zgodnie z ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug droga elektroniczn膮 (Dz. U. 2020 poz. 344). Potwierdza to swoim podpisem z艂o偶onym w obecno艣ci hostessy na dokumencie, kt贸ry stanowi jednocze艣nie potwierdzenie odbioru Nagrody.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezb臋dne do udzia艂u w Akcji.

5. Dane Uczestnik贸w b臋d膮 przetwarzane w okresie niezb臋dnym do realizacji wy偶ej wymienionych cel贸w, a tak偶e przez okres, przez kt贸ry Organizator jest zobowi膮zany przechowywa膰 dane na podstawie odr臋bnych przepis贸w prawa (np. podatkowego czy rachunkowego) oraz przez okres niezb臋dny dla ustalania, dochodzenia, obrony ewentualnych roszcze艅.

6. Organizator o艣wiadcza, i偶 dane Uczestnik贸w Akcji nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany i nie b臋d膮 poddawane profilowaniu.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie maj膮 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

8. Wszelkie spory wynik艂e ze聽stosowania i聽interpretacji niniejszego Regulaminu, a聽tak偶e z聽uczestnictwa w聽Akcji, rozstrzygane b臋d膮 przez聽s膮d powszechny w艂a艣ciwy dla siedziby Organizatora.

ZA艁膭CZNIK: LISTA SKLEP脫W聽BIOR膭CYCH UDZIA艁 W AKCJI, ZLOKALIZOWANYCH NA聽TERENIE FACTORIA PARK:

EMPIK

SMYK

TAKKO

CCC

DEICHMANN

MEDIA EXPERT

ROSSMANN

MAXI ZOO

MISTER MINIT

TELETORIUM

PLAY

STAROPOLSKI SMAK

CUKIERNIA I聽PIEKARNIA NUGAT

US艁UGI KRAWIECKIE

PRALNIA EBS

IN MEDIO

CARREFOUR

CASTORAMA

KWIACIARNIA

NEW YORK HOT DOG

LODOLANDIA/KO艁ACZ NA聽OKR膭G艁O

RESTAURACJA SPHINX

Zajrzyj do nas!

Sprawd藕 jak 艂atwo i szybko
dojecha膰 do centrum
Factoria Park.
Zapraszamy!